21 Eylülde yapmış olduğumuz Danıştay’tan Çok Önemli Şantiye Şefliği Kararı! başlıklı haberimizde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından; 02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikin bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden bahsetmiştik.

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından açılan davanın kararnamesi, T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından resmi gazetede yayımlandı. Alınan kararla artık tekniker ve teknik öğretmenler şantiye şefi olamayacak !

 

Resmi Gazetede Yer Alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan karar yazısı

Şantiye Şefliği Karar Yazısı

Düzenleyen: İnş. Müh. (Stu) Enes SUBAŞI

www.enessubasi.com

@insaportcom @enessubasicom