Herkese Merhaba. Bu yazımızda Pythondaki sayı veritiplerini öğreneceğiz.

Bu yazıda şunları öğreneceğiz.

 • Tamsayı( Integer ) ve Ondalıklı Sayı(Float )
 • Basit Matematik İşlemleri
 • Değişken Tanımlama

Tamsayılar(Integer)

Matematikte gördüğümüz tüm sayılar (negatif,pozitif) aslında Python’da bir veri tipidir. Tamsayılar ise ingilizce olarak Integer olarak geçmektedir.

Örnek olarak, -1000,34,2,0 gibi sayılar Python’da birer tamsayı(integer) değerleridir.

Ondalıklı Sayı(Float)

Tamsayılar gibi Ondalıklı sayılar da bizim matematikte gördüğümüz sayı çeşitlerinden bir tanesidir. Ondalıklı sayılar matematikte olduğu gibi, Pythonda da bir veri tipidir.Ondalıklı Sayılar veya diğer adıyla Kayan Sayılar İngilizce olarak Float olarak geçmektedir.

Örnek olarak, 3.14, 3.554546, -13.54 gibi sayılar Python’da birer ondalıklı sayı(float) değerleridir.

Şimdi de bu Pythondaki basit matematik işlemlerini öğrenelim.

Basit Matematik Operatörleri

#Toplama
3+4

Çıktı: 7

#Çıkarma
5-17

Çıktı: -12

#Çarpma
13 * 4

Çıktı: 52

#Bölme
4/2

Çıktı: 2.0

Burada basit işlemlerimizi görmüş olduk. Ancak son işlem kafanızı karıştırmış olabilir. Sonuç neden float bir değer olarak karşımıza çıktı? Bunları Matematik Operatörleri bölümünde görmek daha doğru olur diye düşünüyorum.

Bu basit işlemleri gördüğümüze göre, şimdi de Pythondaki değişken tanımlama işlemlerimizi öğrenmeye çalışalım.

Değişkenler ve Değişken Tanımlama

Değişkenler bir programlama dilinde olmazsa olmaz bir kavramdır. Değişkenler aslında bir veri tipinden değer tutan birimlerdir.İsterseniz şimdi de Pythonda bir tane değişken oluşturalım.

# Değişken ismi ve Değişkenin değeri 
i = 10

Güzel! Değişkenimizi oluşturduk. Şimdi değişkenin değerini ekrana bastıralım.

print(i) 
# Print fonksiyonunu daha sonradan öğreneceğiz.

Çıktı: 10

Ekrana bastırdığımızda değişkenimizin değeri 10 olarak karşımıza çıktı.Peki şu işlemi yaparsak ne olacak ?

i * i *i

Çıktı: 1000

Sonuç, değişkenimizin değerinin 3.kuvveti şeklinde karşımıza çıkmış oldu. Şimdi de değişkenimizin değerini değiştirelim. Bunun için , yeni değerimizi “=”operatörüyle değişkenimize atamamız gerekiyor.

i = 15
i

Çıktı : 15

Şimdi de 3 tane farklı değişken oluşturmaya çalışalım.

a = 4
b = 3
c = a + 2*b

Peki burada “c” değişkeninin değeri ne olacak ? Bu işlemde ilk olarak = operatörünün sağ taraftaki işlemi hesaplanıyor ve sonra c değişkenine hesaplanan değer atanıyor.

print(c)

Çıktı : 10

İşte bu kadar basit ! Son olarak değişkenlerimize isim verirken dikkat etmemiz gereken noktalardan bahsedelim.

 1. Değişken isimleri bir sayı ile başlayamaz.
 2. Değişken ismi kelimelerden oluşuyorsa aralarında boşluk olamaz.
 3. :’”,<>/?|\()!@#$%^&*~-+ Buradaki semboller değişken ismi içinde kullanılamaz.(Sadece _ sembolü kullanılabilir)
 4. Pythonda tanımlı anahtar kelimeler değişken ismi olarak kullanılamaz.(while, not vs. )

 

#Hatalı
i? = 5

Hata Çıktısı:

 File "<ipython-input-18-e17f88f28f58>", line 2  
i? = 5   
^
SyntaxError: invalid syntax
#Doğru
_i = 5

 

Son olarak öğrendiklerimizle ilgili bir kaç işlem yapalım. Sonuçlara bakmadan işlemlerin sonucunu tahmin etmeye çalışın.

pi_sayısı = 3.14
çap = 4
çevre = pi_sayısı * çap
print(çevre)

Çıktı : 12.56

Python’da iki değişkenin değerini birbiriyle değiştirmek için pratik bir yöntem bulunmaktadır.

a = 4
b = 3
a,b = b,a
print(a)
print(b)

Çıktı :34

Son olarak bir değişkenin değerini artırma işlemlerinde Pythonda pratik bir yöntem bulunmaktadır. Aşağıdaki koda bakalım.

a = 5
a = a + 1
print(a)

Çıktı : 6

Buradaki “a = a + 1” işlemini Pythonda “a += 1” şeklinde yazabiliriz.

a = 10
a += 1 # a = a + 1 ile aynı şey.
print(a)

Çıktı: 11

b = 4
b -= 1 # b = b -1
print(b)

Çıktı : 3

b = 10
b *= 3
print(b)

Çıktı : 30

Yorum Satırları

Yorum satırları programlarımıza açıklama olarak eklediğimiz satırlardır. Eğer bir programda yorum satırları kullanılmışsa bu satırlar Python tarafından görülmez ve çalıştırılmaz.

# Tekli Yorum Satırı
print("enes")
"""
Çoklu Yorum Satırı
"""
print("enes")

İşte bu kadar! Bir sonraki yazıda görüşmek üzere!